3,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Si­tu­a­tio­nen er me­get spe­ci­el i bun­den af Cham­pions­hip. Bå­de Ful­ham og Not­ting­ham Fo­rest red­der sig nem­lig de­fi ni­tivt med uaf­gjort, da man med tre run­der igen har ni po­int ned til MK Dons un­der stre­gen og ale­ne der­for er det­te et me­get in­ter­es­sant spil. Oveni kom­mer så, at Fo­rest i de to se­ne­ste kam­pe og­så har mødt kon­kur­ren­ter i bun­den, og i beg­ge kam­pe blev det me­get chan­ce­fat­ti­ge op­gør, som end­te uden vin­der. Ful­ham er nor­malt et me­get må­l­rigt hold, men med de spe­ci­el­le om­stæn­dig­he­der in men­te, er det­te et frem­ra­gen­de spil.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.