1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Me­re el­ler min­dre li­ge­gyl­dig kamp i mid­ten af ræk­ken, som bør ri­me på man­ge mål. Chel­sea har de­fen­si­ve pro­ble­mer med ka­ran­tæ­ne til Thi­baut Cour­tois og ska­der til Jo­hn Ter­ry og Kurt Zou­ma, og selv om man har gi­vet fl ere un­ge spil­le­re spil­le­tid på det se­ne­ste, har man mod­sat sta­dig en off en­siv med mas­ser af kva­li­tet. Bour­ne­mouth spil­ler frisk til, og­så mod de sto­re hold, og det har gi­vet man­ge må­l­ri­ge kam­pe - og det vil over­ra­ske me­get, hvis de plud­se­lig stil­ler sig ned. Det er der­for et gan­ske in­ter­es­sant od­ds på, at vi får mindst tre mål hér.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.