Skur­ke el­ler pjok

BT - - INDHOLD - Hel­le Lho Han­sen Re­dak­tør BT We­e­kend

For år til­ba­ge blev en af mi­ne ve­nin­der skilt, for­di der ik­ke ’ var me­re mand’ i ham, hun hav­de der­hjem­me. Ef­ter­føl­gen­de gik hun på jagt ef­ter en ny, men måt­te drop­pe pro­jek­tet, for­di hun ud­vik­le­de ’ man­de­had’. Ik­ke ba­re til ham, hun var ble­vet skilt fra – men til mænd – ge­ne­relt. Bå­de dem i hen­des fa­mi­lie, dem på hen­des ar­bej­de – og sær­skilt – dem på Tin­der, som var nog­le ’ svin’ ale­ne for­di, de var dér. Det er uden tvivl svært at væ­re mand... Den ty­ske for­fat­ter Se­ba­sti­an Haf­f­ner sag­de en­gang: ’ Stak­kels mænd. Når de først er ble­vet gift, har de egent­lig kun val­get mel­lem at bli­ve skur­ke el­ler pjok’. Iføl­ge B. S. Chri­sti­an­sen en­der for man­ge som pjok. Det er synd – bå­de for mæn­de­ne og de­res kvin­der. For en kvin­de bør kun­ne læ­ne sig op ad sin mand, me­ner han. Til gen­gæld skal hun gi­ve ham plads til bå­de fa­døl, fod­bold og fø­lel­ser – i fa­mi­lie­ka­len­de­ren og i so­fa­en blandt ve­lour­pu­der­ne. Læs med – hvis du vil vær­ne om din mand – og din respekt for ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.