Ma­keup Hig­hligh­ter

BT - - INTERVIEW -

Sid­ste års sto­re ma­keup­ten­dens hand­le­de om con­tour – alt­så at bru­ge eff ek­ten af ly­se og mør­ke far­ver til at for­me an­sig­tet. I år er fo­kus på hig­hligh­ting el­ler stro­bing, som er to ud­tryk for sam­me tek­nik. Det hand­ler om at frem­hæ­ve de bed­ste an­sigts­træk og ska­be en smuk glød ved at på­fø­re hig­hligh­ter, som bå­de fi ndes som cre­me, sti­ck og pud­der.

» Det er en ma­keup- ten­dens, der vir­ke­lig er til at gå til – og som har en stor eff ekt. En hig­hligh­ter frem­hæ­ver og gi­ver glød, « si­ger Met­te Bund­gaard.

PRØV SELV: Læg hig­hligh­ter på det øver­ste af kind­be­ne­ne, næ­se­ryg­gen, bry­ne­ne, det øver­ste af pan­den samt evt. amor­bu­en. Har du mo­den hud, bør du gå uden om pro­duk­ter med shim­mer i, da par­tik­ler­ne har ten­dens til at sæt­te sig i de fi ne linjer. Ge­ne­relt bør man und­gå at læg­ge hig­hligh­ter på om­rå­der med ryn­ker.

Chub­by Sti­ck Scul­p­ting Hig­hlight fra Cli­nique, 6 g. 215 kr. Li­ving Lu­mi­nizer fra RMS Beauty, 82 g., 279 kr. Good to Glow Hig­hligh­ter fra Rim­mel, 125 ml. 69,95 Wild Ro­se Smoo­t­hing Masque fra We­le­da, 30 ml. 185 kr. Out of Troub­le 10 Mi­nu­te Mask fra Ori­gins, 100 ml. 230 kr. To­ne Up Mask fra MIZON, 1 stk. 35 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.