Pro­dukt Ma­sker

BT - - INTERVIEW -

Li­ge nu hitter an­sigts­ma­sker som al­drig før. Mud­der­ma­sker, she­et- ma­sks, over­night ma­sks, face­bras... På hyl­der­ne med skøn­heds­pro­duk­ter fi nder man ma­sker i al­le af­skyg­nin­ger, og di­ver­se Hol­lywood- stjer­ner ses off ent­ligt iført avan­ce­re­de ma­sker i form af gelé­pu­der el­ler strips på hu­den.

Ma­ske- ten­den­sen pas­ser per­fekt ind i en tid, hvor al­le har travlt, og vi ger­ne vil ha­ve pro­duk­ter, som gi­ver hur­ti­ge re­sul­ta­ter.

» Nat­ma­sker er især po­pu­læ­re, og det gi­ver god me­ning. Det er en nem må­de at ple­je sig selv på he­le nat­ten – og man be­hø­ver ik­ke at tæn­ke på en natcre­me, « si­ger Met­te Bund­gaard.

PRØV SELV: De fl este ma­sker kan du ha­ve på, mens du f. eks. bør­ster tæn­der el­ler spi­ser mor­gen­mad – el­ler for den sags skyld sover. Nemt og en­kelt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.