E

BT - - KENDER DU DET? -

r du gravid? Kom­men­ta­rer­ne om Han­ne An­der­sens op­pu­ste­de ma­ve har ik­ke al­tid væ­ret li­ge sjove.

Men de har al­drig få­et hen­de til at over­ve­je, at det var unor­malt, at hun kun kom på toilet­tet hver tred­je dag. Hel­ler ik­ke, at hun op­le­ve­de kram­pe- lig­nen­de smer­ter i sin op­pu­ste­de ma­ve, fi k hen­de til at fat­te mi­stan­ke om, at no­get var galt.

Ik­ke før hun så et op­slag på Fa­ce­book, hvor kost­vej­le­der Le­ne Hans­son søg­te per­so­ner, der hav­de pro­ble­mer med for­dø­jel­sen.

» Jeg hav­de væn­net mig til kun at kom­me på toilet­tet hver tred­je dag. Og det er jo ik­ke rig­tig no­get, man snak­ker om, så jeg tænk­te ik­ke vi­de­re over det, « si­ger hun. We­e­kend - 23.04.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.