E

BT - - KENDER DU DET? -

r du ty­pen, der al­tid hol­der ma­sken. Som sæt­ter en ære i at vir­ke cool, til­k­nap­pet og mystisk? El­ler er du me­re ty­pen, der på dag­lig ba­sis ta­ger en tur i den sto­re fø­lel­ses­rut­sje­ba­ne. Som bli­ver vred, glad, ked af det og sur, så folk ik­ke kan und­gå at be­mær­ke, hvor­dan du har det? Vil du ger­ne væ­re at­trak­tiv og til­træk­ke det mod­sat­te køn, skal du øve dig i mo­del nr. to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.