A

BT - - KENDER DU DET? -

We­e­kend - 23.04.2016 lt for man­ge li­der af ud­brændt­hed, hjer­te­ban­ken, lyd­følsom­hed og kon­cen­tra­tions­pro­ble­mer. 430.000 dan­ske­re har al­vor­li­ge stress- symp­to­mer – hver dag. Det vi­ser tal fra Stres­sfor­e­nin­gen. Stress er en om­kost­nings­fuld ’ fol­ke­syg­dom’.

Den mest ud­bred­te for­kla­ring på stress er per­fek­tio­nis­me, yd­re om­stæn­dig­he­der som f. eks. dår­ligt ar­bejds­mil­jø el­ler for man­ge og for hø­je krav i for­hold til mæng­den af res­sour­cer. Den mest ud­bred­te løs­ning er sy­ge­mel­ding og hvi­le. Den mest ud­bred­te for­kla­ring på stress er per­fek­tio­nis­me, yd­re om­stæn­dig­he­der som f. eks. dår­ligt ar­bejds­mil­jø el­ler for man­ge og for hø­je krav

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.