Camilla Gohs Mie­he- Re­nard

BT - - KENDER DU DET? -

• Født: 1. ju­ni 1965. • Job: Stu­di­e­vært og re­dak­tions­chef.

• Tid­li­ge­re: Har ar­bej­det på Ka­nal 2, DR, TV2 Ra­dio og Sand TV.

• Gift: Med Ni­co­lai Gohs.

• Barn: Dat­te­ren Sop­hy Emi­lie, født i 2004.

• Ak­tu­el: I pro­gram­met ’ Dob­belt­gæn­ger’, der sen­des på TV2 Char­lie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.