Le­ver med trus­ler

BT - - FORBRYDERNES SKRAEK -

TRUS­LER Det er ti år si­den, Erik Mer­lung lod sig pen­sio­ne­re, men en del af de for­bry­de­re, han fik dømt, af­so­ner sta­dig de­res dom­me. Nog­le af dem har set sig su­re på ham, og gen­nem ti­den har han mod­ta­get ad­skil­li­ge trus­ler.

»Der stod en­gang en per­son her­u­de ved dø­ren. Jeg kend­te ham i for­vej­en. Det var en tos­se. Det var ik­ke no­gen stor for­bry­der. Han var et lil­le småp­sy­ko­tisk til­fa­el­de. Ham hjalp jeg ned af repo­sen og bad ham om at for­svin­de,« si­ger Erik Mer­lung non­cha­lant. Ja, så tro­e­de de, at de skul­le ind og fin­de mit lig. Men der snød jeg dem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.