Et for­fa­e­de­ligt svin

BT - - FORBRYDERNES SKRAEK -

DNA-BE­VIS I 1998 blev 10-åri­ge Sus­an Ra­sch Lind­hardt Ip­sen fun­det dra­ebt i et af­låst ka­el­der­rum i Brønd­by Strand. Det 50-åri­ge avis­bud Lars Lee Leif An­borgNi­el­sen blev idømt fa­engsel på liv­s­tid for at ha­ve kvalt hen­de og mis­brugt hen­des lig seksu­elt. Sa­gen blev den før­ste drabs­sag, hvor ger­nings­man­den blev fa­el­det af et dna-be­vis. »Leif Lee An­borg-Ni­el­sen hed han. Et for­fa­er­de­ligt svin.

På hen­des lig fandt man hans dna. Og man fandt hen­des dna på no­get, der kun­ne hen­fø­res til ham. Så be­gyn­der det at byg­ge sig op.

Det før­ste spørgs­mål jeg stil­le­de til ham det var: ’Kan du for­kla­re,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.