Sa­gen gik ud over fa­mi­li­en

BT - - FORBRYDERNES SKRAEK -

TRAEKPROCENT PÅ NUL 30. ja­nu­ar 1971 stil­le­de skat­te­ad­vo­kat Mo­gens Gli­strup sig op på lands­da­ek­ken­de tv og frem­vi­ste sit skat­te­kort med en traekprocent på nul. Det før­te se­ne­re til en stor­stilet straf­fesag, hvor Mo­gens Gli­strup var til­talt for skat­tes­nyd. I by­ret­ten blev han idømt en bø­de på halvan­den mil­li­on og en skat­te­ma­es­sig ef­ter­be­ta­ling på 1.986.712,65 kro­ner. Men den dom var ik­ke hård nok for an­kla­ge­myn­dig­he­den, der an­ke­de den til lands­ret­ten. »Da der var fal­det dom i by­ret­ten, rin­ge­de te­le­fo­nen. Det var Rigs­ad­vo­ka­ten, der rin­ge­de for at spør­ge, om jeg var hjem­me. Det var ik­ke hver dag, det ske­te, så jeg ane­de uråd, og det var der god grund til, for om ef­ter­mid­da­gen kom rigs­ad­vo­ka­ten hjem til mig i egen hø­je per­son. Han sag­de: ’Vi har en stor sag.’

Som ung, kon­sti­tu­te­ret statsad­vo-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.