BTs le­der onsdag: ’Im­po­ne­ren­de åben­hed bry­der ta­bu’

BT - - NYHEDER -

UGENS DE­BAT

Sid­ste år for­lod Met­te Li­ne Bo­serup sin mand Kri­sti­an, da han et år tid­li­ge­re var ble­vet ramt af en blod­prop i hal­sen. Når man hø­rer Met­te Li­ne forta­el­le om, hvor­dan hun kun­ne va­e­re der me­re for bå­de si­ne børn og Kri­sti­an, hvis hun gik fra ham, gi­ver det me­ning. Og mo­digt har de stå­et frem i do­ku­men­tar­fil­men ’Dem vi var’.

la­es he­le le­de­ren på bt.dk/le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.