Chip va­ek­ker lam mands hånd

BT - - NYHEDER -

For før­ste gang er det lyk­ke­des at gi­ve en lam­met mand før­lig­he­den i hån­den til­ba­ge ef­ter en ope­ra­tion. Det forta­el­ler kirur­ger fra Ohio Sta­te Uni­ver­si­ty i USA i et nyt stu­die. Ope­ra­tio­nen blev ud­ført på ame­ri­ka­ne­ren Ian Burk­hart, der i 2011 kom ud for en ulyk­ke, der gjor­de ham lam fra al­bu­er­ne og ne­d­ef­ter. »Vi tror, at det kan gi­ve et op­rig­tigt håb for frem­ti­den for man­ge pa­tien­ter med ryg­marvs- el­ler hjer­neska­de, i takt med at tek­no­lo­gi­en ud­vik­ler sig,« si­ger hjer­nekirurg Ali Rezai, der fo­re­tog ope­ra­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.