VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

En ny ty­pe var­me­dre­vet mo­tor be­står kun af et en­kelt atom, forta­el­ler ty­ske for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Mainz i et nyt stu­die. For­sker­ne fast­hol­der ato­met i en keg­le af elek­tro­mag­ne­tisk ener­gi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.