Te­stoste­ron for­bed­rer steds­ans

BT - - NYHEDER -

Det ly­der må­ske som en vit­tig­hed, men te­stoste­ron gi­ver fak­tisk kvin­der en bed­re steds­ans. Det vi­ser et min­dre norsk stu­die fra NTNU. I stu­di­et fik 21 kvin­der 0,5 mil­li­gram te­stoste­ron, og 21 kvin­der fik pla­ce­bo. Der­ef­ter blev kvin­der­ne lagt i en hjer­neskan­ner, hvor de skul­le navi­ge­re rundt i et com­pu­ter­spil og fin­de 76 lan­de­ma­er­ker. »Re­sul­ta­ter­ne vi­ser, at te­stoste­ron har en be­gra­en­set ef­fekt på steds­an­sen, uden vi er helt sik­re på hvor­for,« forta­el­ler pro­fes­sor As­ta Kri­sti­ne Hå­berg fra NTNU.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.