Første­klas­ses pop-eks­port

BT - - KULTUR -

AN­MEL­DEL­SE

Kon­cert i De­troit, The Shel­ter Lukas Gra­ham ***** *

ham­re­de ud af højta­ler­ne, var der in­gen vej til­ba­ge ... der var lagt op til fest. Og li­ge­som på ban­dets hjem­me­ba­ne fe­ste­de de ame­ri­kan­ske til­sku­e­re og­så igen­nem.

Lukas’ kom­mu­ni­ka­tion med puli­kum var af­slap­pet, lidt fra­ek og su­per char­me­ren­de. Ka­er­lig­hed i luf­ten Og ord­s­trøm­men fra sce­nen blev gang på gang af­brudt af til­råb som ’I love you’. Og mindst én pi­ge blandt pun­li­kum var lidt me­re spe­ci­fik. Hun råb­te nem­lig ’I love you, Kas­per’ - med adres­se til ban­dets su­per­dyg­ti­ge key­bo­ardspil­ler Kas­per Daugaard - søn af den kend­te shu-bi-du-dua-bas­sist Kim Daugaard.

Det var bal­la­den ’7 Years’, der for al­vor åb­ne­de samt­li­ge dø­re i USA. Men pu­bli­kum var ik­ke ba­re kom­met for den ene sang. Samt­li­ge san­ge fra grup­pens to al­bum blev så­le­des mod­ta­get med ju­bel og fa­el­les­sang.

Ban­det spil­le­de så fedt, at man na­e­sten tab­te pu­sten. Ly­den var klar. Og ke­mi­en imel­lem pu­bli­kum og band var na­er­mest rø­ren­de. Det var som to gam­le ven­ner, der mød­tes i et ti­melangt kram.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.