Se­xly­sten til­ba­ge SENSUALITETSØVELSE UGE 1

BT - - SØNDAG - MODELFOTO: IRIS

• Sensualitetsøvelse: lig i ske, lad det ik­ke en­de med sex.

Tag tø­jet af og la­eg jer i ske i fem min., hvor hun lig­ger for­re­st, og her­ef­ter fem min., hvor han lig­ger for­re­st. Giv på skift hin­an­den mas­sa­ge på for og bag­si­de af krop­pen i to gan­ge syv mi­nut­ter uden be­rø­ring af køns­de­le og bryster. Af­tal at I ik­ke skal ha­ve sam­le­je i for­bin­del­se med den­ne øvel­se i de før­ste tre uger. Som i uge 1, men I må ger­ne be­rø­re køns­de­le­ne blidt. Det må ik­ke fø­re til sam­le­je el­ler ud­løs­ning. Be­gynd som i de før­ste to uger, men nu er det til­ladt at be­rø­re køns­de­le­ne og bryster­ne. Brug en god mas­sa­ge­o­lie. I må ger­ne sig­na­le­re, hvad der fø­les godt. Be­gynd med at lig­ge i ske, som I ple­jer. Den­ne gang kan øvel­ser­ne fun­ge­re som for­spil til sam­le­je, hvis I beg­ge øn­sker det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.