Fle­re kla­ger over de­al­si­tes

BT - - REJSER -

for­bru­ge­ren, at rej­sen er solgt gen­nem et de­al­si­te og alt­så ik­ke gen­nem den tek­ni­ske rej­sear­ran­gør.

»Med den juri­di­ske uklar­hed, der er på om­rå­det nu, så er det bed­ste råd at kø­be bil­let­ten di­rek­te hos rej­seud­by­de­ren, hvis man vil va­e­re for­u­den en even­tu­el dis­kus­sion om, hvem der skal sør­ge for dig, hvis der er pro­ble­mer. Hand­ler du di­rek­te hos ud­by­de­ren, så er du sik­ker på, hvem du skal gå til,« for­kla­rer Vagn Jel­søe og rå­der blandt an­det for­bru­ge­re, der va­el­ger at slå til på de at­trak­ti­ve net­pri­ser, til at kig­ge na­er­me­re på rej­seud­by­de­ren bag de­al­si­tet og få en for­nem­mel­se af, om det er en tro­va­er­dig og respek­ta­bel for­hand­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.