Som­mer­lan­det

BT - - REJSER -

Fa­ci­li­te­ter: Pri­s­ek­sem­pel: Telt­plads/Cam­ping­vogn: 55 kr. Voks­ne: 82 kr. DCU-Absa­lon Co­pen­ha­gen Camp Cam­ping­plad­sen lig­ger i ud­kan­ten af Rø­d­ov­re kom­mu­ne og med kun 15 mi­nut­ters kør­sel til Kø­ben­havn i bil. Ud over plad­ser til cam­ping­vog­ne, er der et telt­om­rå­de og et au­to­cam­per­om­rå­de. Fa­ci­li­te­ter: Mo­tions­rum Le­ge­plads og hop­pe­pu­de Mul­ti­ba­ne Ud­lej­ning af cyk­ler i kio­sken Pri­s­ek­sem­pel: Telt­plads/Cam­ping­vogn: 55 kr. Voks­ne: 82 kr.

Ved Mar­se­lis Sko­ve­ne og Mo­es­gård Mu­se­um lig­ger Cam­ping Blom­me­ha­ven, kun fem ki­lo­me­ter fra År­hus cen­trum og di­rek­te til strand og natur. Ta­et på plad­sen kø­rer en bus di­rek­te til År­hus Midt­by. Hav­ka­jak­kur­ser Kla­tre­va­eg Spil­le­hal In­den­dørs le­ge­plads for de mind­ste

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.