16 SI­DER DAN­MARKS SPORTSAVIS – LA­ES ME­RE PÅ bt.dk/sport SPOR­TEN

BT - - SPORTEN -

Når jeg har go­de ben og sid­der i fi­na­len, skal jeg ik­ke ta­en­ke, at de an­dre er bed­re - at en suc­ces­rig fyr som Alejan­dro Val­ver­de sid­der med to fin­gre i na­e­sen, mens jeg ta­en­ker, at det ni­ver lidt i mi­ne ben. Det gør det sik­kert og­så i hans. Han ved, at han kan gø­re det, og får jeg og­så vendt sku­den på det punkt, kom­mer der for­hå­bent­lig man­ge sej­re Jakob Fuglsang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.