Ho­bro red­der uaf­gjort i over­ti­den mod Es­b­jerg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ho­bro skal le­ve­re en sta­erk slut­spurt, hvis hol­det skal und­gå nedryk­ning fra Alka Su­per­liga­en. Det er dog ik­ke helt umu­ligt, og i går gjor­de ind­skif­te­ren An­ders Holvad sit til, at mis­sio­nen kan lyk­kes, da han i over­ti­den sik­re­de Ho­bro 2-2 på hjem­me­ba­ne mod Es­b­jerg.

Dybt in­de i til­la­eg­sti­den blev bol­den lagt i en bue ind over ga­ester­nes for­svar til den 25-åri­ge midt­ba­ne­spil­ler, der med en flug­ter ham­re­de bol­den i mål. Det så el­lers la­en­ge ud til, at Es­b­jergs Ron­nie Schwartz skul­le en­de som mat­chvin­der. Schwartz hav­de et kvar­ter før slut­fløjt bragt Es­b­jerg for­an 2-1 med sit an­det mål i kam­pen.

Ho­bro le­ve­re­de for­å­rets klart bed­ste kamp, og ga­ester­ne blev i lan­ge perioder tryk­ket i bund. Ef­ter en halv ti­me var Kas­per Povls­en ta­et på at brin­ge hjem­me­hol­det i front, men det var først ef­ter pau­sen at det helt fortjent lyk­ke­des An­ders Eg­holm at ud­lig­ne til 1-1. Ho­bro lug­te­de nu blod, men ef­ter en ti­mes spil tog ga­ester­ne at­ter sty­rin­gen. I slut­fa­sen sat­se­de Ho­bro igen alt og fik ét po­int ud af kam­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.