En bom­be i boo­met

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UEFA, er i gang med at un­der­sø­ge for­svars­spil­le­ren Ma­ma­dou Sak­ho for ind­ta­gel­se af et for­budt do­ping­mid­del. Af sam­me grund var Sak­ho i går ude­ladt fra kamp­trup­pen, og så­dan vil det fort­sa­et­te, mens un­der­sø­gel­sen på­går, med­del­er Li­ver­pool. På til­sku­er­pald­sen Iføl­ge det fran­ske me­die RMC Sport, som var først med hi­sto­ri­en, blev testen fo­re­ta­get ef­ter re­tur­kam­pen i Eu­ro­pa Le­agu­es 1/8-fi­na­le mod Man­che­ster Uni­ted. An­gi­ve­ligt er der ta­le om et fedt­for­bra­en­den­de stof, som skul­le va­e­re ta­get ved et uheld.

Fransk­man­den gjor­de da hel­ler ik­ke no­get for at skju­le sig på da­gen, hvor hi­sto­ri­en ram­te of­fent­lig­he­den. Med dat­te­ren på ar­men i en skri­gen­de pink jak­ke og sig selv i en po­st­kas­se­rød Li­ver­pool-swe­ats­hirt var 26-åri­ge Ma­ma­dou Sak­ho på plads på An­fi­elds VIP-plad­ser, hvor der bå­de blev skre­vet au­to­gra­fer og slud­ret med et par hold­kam­me­ra­ter.

Og må­ske Ma­ma­dou Sak­ho, der el­lers har haft en nøg­lerol­le i Li­ver­pools sa­e­son, gør klogt i at fin­de sig godt til­ret­te på An­fi­elds eks­klu­si­ve plad­ser. Da Ma­ma­dou Sak­hos hold­kam­me­rat Ko­lo Tou­re blev knal­det for et lig­nen­de pro­dukt for år til­ba­ge, fik han et halvt års ka­ran­ta­e­ne.

»Mon ik­ke det sam­me ven­ter Sak­ho,« vur­de­re­de den dan­ske Li­ver­pool-le­gen­de Jan Møl­by i går over for TV3 Sport.

Han for­ven­ter, at Li­ver­pool nu vil af­ven­te UEFAs un­der­sø­gel­ser, in­den yder­li­ge­re hand­ling ta­ges mod Ma­ma­dou Sak­ho, der i til­fa­el­de af en ka­ran­ta­e­ne vil mis­se som­me­rens EM-slut­run­de i hjem­lan­det.

»Der er jo mas­ser af mu­lig­he­der åb­ne for Li­ver­pool. En af dem er, at man kan fy­re ham,« lød det vi­de­re fra Møl­by. Fø­les som et ne­der­lag For Li­ver­pool er sa­gen mildt sagt ae­r­ger­lig i en tid, hvor de po­si­ti­ve hi­sto­ri­er el­lers reg­ner ned over An­fi­eld. Med mirak­let mod Dort­mund for halvan­den uge si­den som se­ne­ste høj­de­punkt.

Mod Newcast­le så det spil­le­ma­es­si­ge boom ud til at fort­sa­et­te, da Da­ni­el Stur­rid­ge og Adam Lal­la­na brag­te Li­ver­pool for­an 2-0 ef­ter en halv ti­me, men da først Pa­piss Cis­sé og se­ne­re Ja­ck Col­ba­ck send­te bol­den i net­tet, end­te det og­så på ba­nen med en rød ma­ve­pu­ster.

»Det fø­les ik­ke som et po­int vun­det. Det fø­les som om, vi tab­te. Det var ik­ke vo­res bed­ste dag,« lød det fra Jür­gen Kl­opp, der ef­ter kam­pen ik­ke vil­le kom­men­te­re yder­li­ge­re på den ud­ta­lel­se, som klub­ben ud­send­te om Sak­hos do­pingun­der­sø­gel­se.

»Det er alt, vi kan si­ge li­ge nu og har lyst til at si­ge.«

Kl­opp kan dog i det mind­ste gla­e­de sig over, at Mar­tin Skr­tel ser ud til at va­e­re fit igen, mens Ma­ma­dou Sak­ho nu har ind­til tirs­dag til at af­gi­ve for­kla­ring til UEFA.

Der­ef­ter kan ham­me­ren fal­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.