DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I går kun­ne vi her i BT be­ret­te om den gla­de Lei­ce­ster-fan Leigh Her­bert, som hav­de spil­let Lei­ce­ster-guld til od­ds 5.000.

Helt så højt et od­ds har in­gen af Dan­ske Spils kun­der, men al­li­ge­vel er der en Od­dset­spil­ler fra Ny­kø­bing Fal­ster, som i dis­se da­ge er ek­stra spa­endt på, om Lei­ce­ster kan gø­re ar­bej­det fa­er­digt.

Til­ba­ge i ok­to­ber må­ned spil­le­de ved­kom­men­de nem­lig 75 kro­ner til od­ds 1.500 på, at Lei­ce­ster vil­le snup­pe gul­det - og sker det, vil spil­le­ren alt­så hen­te in­tet min­dre end 112.500 kro­ner i ge­vinst.

Fak­tisk kan va­ed­demå­let luk­kes al­le­re­de nu med en ge­vinst på 72.887 kro­ner, men ind­til vi­de­re har spil­le­ren fra Ny­kø­bing Fal­ster haft is i ma­ven og holdt fast i va­ed­demå­let.

Lei­ce­ster na­e­ste op­gør i guld­kam­pen er dagens kamp på eget gra­es mod mid­ter­hol­det fra Swan­sea.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.