2,63

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det hø­rer til sja­el­den­he­der­ne, at dis­se to klub­ber står i en FA Cup-se­mi­fi­na­le, og der­for kun­ne det godt lig­ne en kamp, hvor de to hold li­ge skal se hin­an­den an. I for­vej­en er det to af de mindst scoren­de hold i Pre­mi­er Le­ague og to af de hold, som of­test går til pau­sen uden mål - det er sket 14 gan­ge for Wat­ford i liga­en og he­le 16 gan­ge for Crystal Pa­la­ce. Ét af de to holds ind­byr­des kam­pe i sa­e­so­nen var da og­så en lang­ga­ber uden mål i de før­ste 45 mi­nut­ter, så her vir­ker det for­nuf­tigt at spil­le på in­gen scor­ing i før­ste halv­leg.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.