1,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Top­brag i 1. di­vi­sion, som ik­ke lug­ter af man­ge mål. Lyng­by har haft sto­re pro­ble­mer med at fin­de me­lo­di­en of­fen­sivt ef­ter sal­get af David Boy­sen, og samt­li­ge hol­dets kam­pe i for­å­ret har mak­si­malt va­e­ret med to mål. Hor­sens har va­e­ret lidt me­re må­l­ri­ge, men nu ga­el­der det top­hol­det på ude­ba­ne, så mon ik­ke Hor­sens gri­ber tin­ge­ne lidt me­re for­sig­tigt an. Der­til kom­mer, at beg­ge hold le­ver al­de­les glim­ren­de med uaf­gjort ef­ter Vej­les ne­der­lag tors­dag, så in­gen af hol­de­ne bør sat­se det vil­de ved 1-1 mod slut­nin­gen. Prøv et spil på »un­der 2,5 mål«.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.