Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

An­ne Sop­hia Hermansen Tror du på Gud el­ler ga­ver? Hvis præ­ster­ne tal­te med de un­ge, vil­le det næp­pe kræ­ve den sto­re ind­sats at fi nde ud af, om de re­elt be­ken­der sig til Gud. Men de er vel afh æn­gi­ge af kun­der i bu­tik­ken, så der stil­les vist ik­ke så sto­re krav, og det er da tan­ke­væk­ken­de

Blog­ger og ra­diovært, til bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.