Oba­ma vil overbevise EU- skep­ti­ke­re

BT - - NYHEDER -

Sam­ar­bej­det mel­lem de bri­ti­ske og ame­ri­kan­ske eft er­ret­ning­s­tje­ne­ster vil ik­ke bli­ve ska­det, hvis bri­ter­ne væl­ger at for­la­de EU ved en fol­ke­af­stem­ning 23. ju­ni, si­ger den ame­ri­kan­ske præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma til BBC. Men Stor­bri­tan­ni­en vil få min­dre ind­fl ydel­se i Eu­ro­pa og i ver­den, hvis lan­det for­la­der EU.

Un­der sit tre­da­ges be­søg i Stor­bri­tan­ni­en har han op­for­dret væl­ger­ne til at stem­me ja til at for­bli­ve i EU, og han si­ger, at me­get vil bli­ve ud­sat ved et bri­tisk nej 23. ju­ni. Oba­ma bli­ver af bri­ti­ske EU- mod­stan­de­re be­skyldt for at blan­de sig og for at gå Dow­ning Stre­ets ær­in­de. Selv si­ger han, at han hå­ber, at han har over­be­vist nog­le af de bri­ti­ske nej­si­ge­re om at stem­me ja.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.