Møl­by suk­ker over nyt straff ek

BT - - ALKA SUPER LIGA - STRAFFET IGEN

Vi­borg- ch­eft ræ­ner Jo­hn­ny Møl­by vil utvivl­s­omt få en sve­de­tur af de helt grum­me, næ­ste gang hans mand­skab får til­delt et straff es­park. For skud fra 11 me­ter har ud­vik­let sig til et trau­me for vi­bor­gen­ser­ne. I gårs­da­gens 1- 1- hjem­me­kamp mod FC Kø­ben­havn mis­brug­te dom­kir­ke­klub­ben for an­den hjem­me­kamp i træk - og for fj er­de gang i sæ­so­nen - chan­cen fra 11 me­ter- plet­ten.

» Jeg er så ær­ger­lig. Hold kæft , hvor har vi brændt man­ge, « lød det med et suk fra træ­ne­ren.

» Vi kun­ne ha­ve lig­get med en del fl ere po­int, end vi gør. De brænd­te straff es­park er al­le fal­det på nog­le af­gø­ren­de tids­punk­ter, som har gjort, at vi i ste­det for en sejr kun får uaf­gjort. Og­så i dag, for hvis vi hav­de sco­ret til 2- 0, tror jeg ik­ke, at FCK hav­de væ­ret i stand til at kom­me til­ba­ge. « Ol­sen bli­ver ger­ne i FCK Det var FC Kø­ben­havns sven­ske må­l­mand, Ro­bin Ol­sen, der blev Jeppe Curt­hs over­mand i ner­ve­kri-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.