Koks

BT - - ALKA SUPER LIGA -

gen fra straff eplet­ten. Sven­ske­ren hav­de lu­ret Vi­borg- an­gri­be­ren.

» Jeg så, at den må­de han ( Jeppe Curth, red.) stod på, gjor­de det svært for ham at sky­de i min høj­re si­de. Og jeg kig­ge­de ud på bæn­ken, og der sig­na­le­re­de de og­så, at han vil­le sky­de til ven­stre, « lød det fra Ro­bin Ol­sen, hvis frem­tid er uvis, når le­je­kon­trak­ten med FCK ud­lø­ber til som­mer.

» Jeg ved ik­ke, hvad der skal ske. Jeg vil ba­re ny­de at spil­le de sid­ste kam­pe, og så må vi se. Jeg vil selv­føl­ge­lig rig­tig ger­ne bli­ve i FC Kø­ben­havn, men jeg ved ik­ke, om der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.