’ Det var nu el­ler al­drig’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SKUF­FEL­SE PÅ SKUF­FEL­SE

af 1. di­vi­sion.

Der er nu fem po­int op til den tred­je­plads, som be­ty­der op­ryk­ning til Su­per­liga­en. er vi gå­et fra skuff el­se til skuff el­se i de se­ne­ste fi re uger. « Det er og­så men­talt, spil­ler­ne skal ar­bej­des med. Jeg hå­ber, de kom­mer ud med et an­der­le­des ud­tryk. Bå­de på det spil­le­mæs­si­ge og det vil­je­mæs­si­ge er der no­get, der har blo­ke­ret den kamp. Og de sid­ste to kam­pe har ik­ke væ­ret til­freds­stil­len­de. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.