DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I mor­gen er det tid til se­mi­fi - na­ler­ne i Cham­pions Le­ague, og eft er Bar­ce­lo­nas exit er det nær­mest hi­sto­risk åbent om hvem der skal lø­be med tro­fæ­et.

Ny fa­vo­rit er Bay­ern Mün­chen, men de gi­ver al­li­ge­vel sta­dig om­kring od­ds 2,60 de fl este ste­der, og der­for er det på in­gen må­de gi­vet, at sydty sker­ne lø­ber med tro­fæ­et, selv om de er book­ma­ker­nes fa­vo­rit­ter.

Lod­træk­nin­gen var fl ink ved Re­al Madrid, da de fi k Man­che­ster Ci­ty , og det be­løn­ner book­ma­ker­ne med at ha­ve Re­al Madrid på an­den­plad­sen på od­ds­li­sten i ty pisk tre gan­ge pen­ge­ne.

At­le­ti­co Madrid spås langt fra uden chan­cer, da de ek­sem­pel­vis hos Dan­ske Spil blot gi­ver od­ds 4,50 på at vin­de, mens Man­che­ster Ci­ty slut­ter fel­tet af med od­ds 8,50 hos Uni­bet som bed­ste vin­dero­d­ds på dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.