3,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det­te kan vi­se sig at væ­re et sær­de­les spæn­den­de kryds. Eft er fre­da­gens re­sul­ta­ter, er Nan­cy nem­lig sik­ker på op­ryk­ning til den bed­ste ræk­ke med uaf­gjort i den­ne kamp, og det ved spil­ler­ne selv­føl­ge­lig godt, in­den de går på ba­nen. De mø­der et So­chaux- hold, der har tre po­int ned til stre­gen og der­for og­så me­get ger­ne sæl­ger den­ne kamp ude mod top­hol­det for uaf­gjort - og i for­vej­en er So­chaux i god form med nu med blot to ne­der­lag i de se­ne­ste 13 kam­pe. Det er et let­te­re van­vit­tigt od­ds, der her by­des på i en kamp, der lig­ger så me­get til uaf­gjort.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.