2,35

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ga­zi­an­tepspor har haft en elen­dig halv­sæ­son, og skal væ­re gla­de for, at har så man­ge po­int fra den før­ste halv­del af sæ­son. Til det­te op­gør må de und­væ­re Ab­dul­lah Su­me, Marcal og Abu­da på grund af ka­ran­tæ­ne, mens vig­ti­ge Ba­ris Yar­dimci er ska­det, så vær­ter­ne stil­ler op i kraft igt for­rin­get ud­ga­ve. Gen­c­ler­bir­li­gi har som så­dan ik­ke det sto­re at spil­le for, men de har præ­ste­ret godt i de se­ne­ste par kam­pe, som beg­ge er vun­det, og kan mod­sat Ga­zi­an­tepspor kom­me til kam­pen i stær­ke­ste op­stil­ling. Her bør lig­ge et fi nt spil på ude­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.