Ryg­ning i sen­gen ko­ste­de 61-årig mand li­vet

BT - - NYHEDER -

En 61-årig mand mi­ste­de i af­tes li­vet ved en brand i Naks­kov. Po­li­ti­et og brand­va­es­net fik alar­men om bran­den klok­ken 19.06.

Man­den bo­e­de i en lej­lig­hed i stu­e­e­ta­gen, og de øv­ri­ge be­bo­e­re i ejen­dom­men blev kortva­rigt evaku­e­ret i for­bin­del­se med bran­den.

»Brand­va­es­net var hur­tigt frem­me, men der var lidt røg i op­gan­gen, så be­bo­er­ne blev evaku­e­ret, men de kun­ne hur­tigt ven­de til­ba­ge til de­res lej­lig­he­der,« forta­el­ler vagt­chef An­ders Mik­kel­sen fra Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti.

Brandår­sa­gen er ik­ke fast­slå­et med sik­ker­hed, men bran­den er for­ment­lig op­stå­et i for­bin­del­se med ryg­ning i sen­gen, op­ly­ser po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.