Ci­ta­tet

BT - - Debat] -

Jo­han­nes An­der­sen De man­ge par­tiskift er blot et bil­le­de på os va­el­ge­re. Vi va­el­ger ud fra en­kelt­per­so­ner og en­keltsa­ger, så vo­res ide­o­lo­gi­ske hol­de­punkt for­svin­der. Po­li­ti­ker­ne pla­ce­rer sig li­ge­le­des i det par­ti, hvor po­li­ti­ke­rens eg­ne hold­nin­ger og målsa­et­nin­ger får bedst vil­kår

Lek­tor ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, til jp.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.