Hol­lywood-dar­ling ud­vi­der fa­mi­li­en

BT - - NYHEDER -

Sku­e­spil­le­ren Re­e­se Wit­her­spoon ud­vi­der sin fa­mi­lie med et nyt fa­mi­lie­med­lem.

Der er dog ik­ke ta­le om end­nu et barn, men der­i­mod om en lil­le, fir­be­net ven. »In­tro­du­ce­rer Pep­per! Vel­kom­men i fa­mi­li­en,« skri­ver ’Le­gal­ly Blon­de’-sku­e­spil­le­ren til et bil­le­de af det ny­e­ste fa­mi­lie­med­lem ef­ter­fulgt af hash­tag­ge­ne #fren­chie og #for­me­get­nut­tet­hed til bil­le­det af en lil­le, sort fransk bul­l­dog.

Den blon­de sku­e­spil­lers fa­mi­lie be­står i for­vej­en af bør­ne­ne Ava Eliza­beth Phil­lip­pe og Dea­con Re­e­se Phil­lip­pe, som hun fik med sin tid­li­ge­re mand, sku­e­spil­le­ren Ry­an Phil­lip­pe.

Der­u­d­over har Re­e­se Wit­her­spoon og­så søn­nen Ten­nes­see Ja­mes To­th sam­men med sin nu­va­e­ren­de mand, Jim To­th, som hun har dan­net par med si­den 2011. Re­e­se Wit­her­spoon ar­bej­der i øje­blik­ket med at la­eg­ge stem­me til den ame­ri­kan­ske mu­si­cal­ko­me­die ’Sing’, som ef­ter pla­nen har pre­mi­e­re i slut­nin­gen af det­te år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.