Soul-le­gen­de er gå­et bort

BT - - NYHEDER -

DØDS­FALD Den ame­ri­kan­ske soulsan­ger Bil­ly Paul, der sa­er­ligt blev kendt for num­me­ret ’Me and Mrs. Jo­nes’, er død i en al­der af 81 år. »Det er med et tungt hjer­te, at vi må med­dele, at Bil­ly er gå­et bort i dag (søn­dag, red.) der­hjem­me ef­ter al­vor­lig syg­dom,« står der blandt an­det i den of­fi­ci­el­le med­del­el­se på san­ge­rens hjem­mesi­de.

»Vi vil ger­ne ud­tryk­ke vo­res mest op­rig­ti­ge med­fø­lel­se med hans ko­ne, Blan­che, og fa­mi­li­en for de­res tab, da de li­ge­som ver­den sør­ger over end­nu et mu­si­kalsk ikon, der ba­ne­de vej­en for nu­ti­dens R&B-mu­sik. Bil­ly vil i sand­hed bli­ve sav­net,« ly­der det vi­de­re i med­del­el­sen.

Bil­ly Paul, med det bor­ger­li­ge navn Paul Wil­li­ams, blev iføl­ge me­di­et Bil­l­bo­ard di­ag­no­sti­ce­ret med kra­eft og ind­lagt på Temp­le Uni­ver­si­ty Ho­spi­tal i Phila­delp­hia for en uge si­den.

For num­me­ret ’Me and Mrs. Jo­nes’ vandt Bil­ly Paul i 1973 en Gram­my Award for ’Bed­ste R&B-vo­kal’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.