Ska­er­pet VM-strid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den mar­kan­te mo­tor-op­da­te­ring fra Re­nault kan ik­ke ba­re gi­ve for­ny­et liv i mid­ter­fel­tet til Ke­vin Magnus­sen og co. – det kan og­så i den grad ska­er­pe kaplø­bet om VM-tit­len. Al­le­re­de i det se­ne­ste grand­prix kun­ne Red Bull sam­men med Fer­ra­ri ud­for­dre su­ve­ra­e­ne Mer­ce­des, men med ny Re­nault-mo­tor­kraft kan Da­ni­el Ric­ci­ar­do og Da­ni­il Kvy­at ef­ter alt at døm­me kom­me end­nu ta­et­te­re på i de­res Red Bul­l­ra­ce­re.

»Jeg har al­le­re­de i de se­ne­ste par løb ta­enkt, at Red Bull kun­ne blan­de sig i VM-stri­den, for det er fand­me et godt chas­sis, de har, når nu de kø­rer rundt med no­gen­lun­de sam­me mo­tor som Re­nault. Hvis nu de får 0,45 se­kund ek­stra, så er de op­pe, hvor det bli­ver rig­tigt sjovt,« si­ger sport­s­chef i Dansk Au­to­mo­bil Sports Uni­on, Bo Baltzer.

Ved kva­li­fi­ka­tio­nen til se­ne­ste grand­prix var Ric­ci­ar­do 0,569 se­kund ef­ter po­le po­si­tion-ti­den sat at VMs før­en­de Ni­co Ros­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.