En­de­lig kom Frans Ni­el­sen vi­de­re i slut­spil­let

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er 23 år si­den, at New York Islan­ders se­ne­st vandt en slut­spils­se­rie. Men med en 2-1-sejr over Fl­o­ri­da Pant­hers i en højdra­ma­tisk kamp i Barclays Cen­ter nat­ten til i går dansk tid er Frans Ni­el­sen og New York Islan­ders vi­de­re til an­den run­de i NHLs slut­spil.

Ef­ter en ual­min­de­lig ta­et se­rie, der har budt på tre over­tids­sej­re, vandt Islan­ders 4-2 i kam­pe.

Det var el­lers ta­et på at va­e­re de bra­end­te chan­cers kamp for Islan­ders, der var bag­ud 0-1 ind­til 50 se­kun­der før tid. Der skul­le dog spil­les halvan­den pe­ri­o­de ek­stra, før Islan­ders-kap­ta­jn Jo­hn Ta­va­res’ af­gø­ren­de mål var en re­a­li­tet.

Kap­ta­j­nen fik ef­ter­føl­gen­de ros af sin dan­ske hold­kam­me­rat:

»Han er en af de bed­ste (spil­le­re, red.) i ver­den. Han er al­tid gå­et for­re­st i de sto­re øje­blik­ke, når vi har haft brug for ham,« sag­de Frans Ni­el­sen iføl­ge News­day.

Dan­ske­ren fik 30 mi­nut­ter på isen, og kan nu en­de­lig gla­e­de sig over lidt slut­spils­suc­ces.

»Det be­ty­der al­ver­den for mig,« sag­de Frans Ni­el­sen, der i si­ne 10 år i NHL har tabt to gan­ge tid­li­ge­re med Islan­ders i før­ste run­de af slut­spil­let.

Islan­ders mø­der nu Tampa Bay Ligh­t­ning i se­mi­fi­na­ler­ne i Ea­stern Con­fe­ren­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.