1 ,57

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ud­sat kamp fra den sjet­te­bed­ste ra­ek­ke i Eng­land, hvor hjem­me­hol­det bør få po­int. Lowe­stoft skal sta­dig bru­ge to po­int for at va­e­re sik­ker på at bli­ve op­pe, og med blot to kam­pe igen, er det­te der­for en me­get vig­tig kamp for dem. De mø­der et North Fer­ri­by-hold, som blot skal for­be­re­de sig til play­off og der­for na­ep­pe spil­ler sig ud i dag, og som der­u­d­over har en bus­tur på fi­re ti­mer i be­ne­ne, hvil­ket hel­ler ik­ke gør tin­ge­ne bed­re for ga­ester­ne. Oveni er beg­ge hold klart bedst på eget gra­es, så det bør lig­ge i kor­te­ne, at Lowe­stoft ik­ke ta­ber den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.