2,16

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For Hull ga­el­der det nu blot om at for­be­re­de sig til de to play­off-kam­pe mod Der­by, og der­for må man for­mode, at ma­na­ger Ste­ve Bru­ce ro­te­rer en anel­se for at hol­de be­ne­ne fri­ske in­den det gør løs med play­off. De mø­der et Brent­ford-hold, der godt nok ik­ke har det vil­de at spil­le for, men som har spil­let frem­ra­gen­de de se­ne­ste uger. De se­ne­ste seks kam­pe har budt på fem sej­re og en uaf­gjort, og hav­de de fun­det den form ba­re lidt før, kun­ne de godt ha­ve nå­et play­off. De skal dog ha­ve en glim­ren­de chan­ce for po­int mod Hull, der har tan­ker­ne an­det­steds.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.