Øster­gaard i fly­ver­skjul De Ra­di­ka­les par­ti­for­mand, Morten Øster­gaard vil ik­ke si­ge, om han er enig med Ze­nia Stam­pe (R) el­ler Ida Auken (R). Han er krø­bet i fly­ver­skjul i Bruxel­les og hen­vi­ser kun til Fa­ce­book.

BT - - NYHEDER -

Det var Ze­nia Stam­pe, de ri­et in­ter­view, be­skyld­te So­ci­al­de­mo­kra­ti­et for at va­e­re »ham­ren­de uso­li­da­ri­ske« og» rig­mands pro­tek­tio­ni­ster «. Søn­dag gi kenan de­na f Fol­ke­tings­grup­pens ot­te med­lem­mer, Ida Auken, så ud og undsag­de Ze­nia Stam­pe:

»So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er hver­ken uso­li­da­ri­ske el ler­rig­mands pro­tek­tio­ni­ster ,« si­ger Ida Auken.

Så hvad me­ner par­ti­for­mand, Morten Øster­gaard? Er han enig med sin kon­tro­ver­si­el­le va­er­di-ord­fø­rer, Ze­nia Stam­pe el­ler støt­ter han den me­re mo­de­ra­te Ida Auken? De Ra­di­ka­les op­fat­tel­se af So­ci­al­de­mo­kra­ti­et har i høj grad ind­fly­del­se på, hvor­dan sam­ar­bej­det og en mu­lig kom­men­de re­ge­rings. Men Morten Øster­gaard vil ik­ke ska­e­re igen­nem.

På Fa­ce­book skri­ver han »Ro­lig nu« og »to­nen har va­e­ret hård oven­på Ze­ni­as in­ter­view med Ber­ling­s­ke må­ske for­stå­e­ligt nok,« men gi­ver ik­ke svar på, om han er enig med Auken el­ler Stam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.