BT ret­ter

BT - - NYHEDER -

I ar­tik­len ’Me­di­cin kan gi­ve de­mens’ i BT den 20. april 2016 er ’Be­nadryl’ an­gi­vet som en me­di­cin­ty­pe, der mu­lig­vis kan gi­ve de­mens på grund af det virk­som­me stof ’Ce­te­rizin’. Den dan­ske ud­ga­ve af ’Be­nadryl’ in­de­hol­der imid­ler­tid ik­ke ’Ce­te­rizin’ men ’Acri­va­stin’, som ik­ke er an­gi­vet på li­sten over stof­fer, der mu­lig­vis øger ri­si­ko­en for de­mens. Det er ’Be­na­day’ - et an­det dansk pro­dukt mod al­ler­gi - der in­de­hol­der ’Ce­te­rizin’. Fejl­en er op­stå­et, da den ame­ri­kan­ske ud­ga­ve af ’Be­nadryl’ in­de­hol­der et stof, der er sat i sam­men­ha­eng med ud­vik­lin­gen af de­mens. Er du i tvivl om din egen me­di­cin, så spørg på apo­te­ket. BT be­kla­ger fejl­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.