PEL­LE­GRI­NI EF­TER RE­AL MADRID

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/16 -

Ma­la­ga (2010-2013): Før­te klub­ben i Cham­pions Le­ague for før­ste gang no­gen­sin­de. Her nå­e­de de kvart­fi­na­len, hvor Dort­mund blev en­de­sta­tio­nen ef­ter to se­ne mål i re­tur­kam­pen. Man­che­ster Ci­ty (2013-nu): Vandt det en­gel­ske mester­skab i sin før­ste sa­e­son i klub­ben, hvor han og­så vandt den min­dre pre­sti­ge­fyld­te Li­ga Cup. Sam­me cup gen­vandt han så sent som i fe­bru­ar 2016. I cham­pions Le­ague har han haft sva­ert ved at ska­be re­sul­ta­ter før den­ne sa­e­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.