Di­sco­unt­ba­con ban­ker de dy­re svin

BT - - NYHEDER -

OM TESTEN

12 ba­con­pro­duk­ter fra det dan­ske mar­ked er ud­valgt til smag­stest og ke­mi­ske test på la­bo­ra­to­ri­er. Sam­let smag er te­stet ved en for­bru­ger­test med 104 for­bru­ge­re (61 kvin­der, 43 ma­end, al­der fra 18 til 82 år med et gen­nem­snit på 49) af et dansk sen­so­risk cer­ti­fi­ce­ret la­bo­ra­to­ri­um. Ke­mi er te­stet af et cer­ti­fi­ce­ret ke­misk la­bo­ra­to­ri­um, der har må­lt det even­tu­el­le ind­hold af de kra­eft­frem­kal­den­de tja­e­re­stof­fer, der kan op­stå i for­bin­del­se med røg­ning af ba­con, samt re­stind­hol­det af ni­trat og ni­trit, der og­så er ska­de­ligt i for sto­re ma­eng­der, men be­nyt­tes i pro­duk­tio­nen af kon­ven­tio­nel ba­con. Der er des­u­den fo­re­ta­get en ind­hold­stest ud­ført af et cer­ti­fi­ce­ret la­bo­ra­to­ri­um på ind­hol­det af vand, pro­te­in, salt og fedt.

Kon­ven­tio­nel ba­con, pro­du­ce­ret i Tys­kland. Van­dind­hold: 46 pro­cent Fedtind­hold: 39 pro­cent Kilde: For­bru­ger­rå­det Ta­enk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.