Ni ma­end fra ro­ck­er­klub dømt for over­fald

BT - - NYHEDER -

To fa­e­tre i en tyr­kisk klub i Is­høj hav­de ik­ke en chan­ce, da de blev op­søgt en dag i au­gust sid­ste år.

Ti ma­end an­kom til klub­ben i fem bi­ler og ind­led­te et brutalt over­fald på fa­e­tre­ne, fastslog Ret­ten i Glo­strup i går.

»De kør­te af sted som et ta­e­ske­hold,« si­ger rets­for­mand Chri­sti­na Bre­in­strup om de døm­te, hvoraf al­le på na­er én har til­knyt­ning til ro­ck­er­grup­pen No Sur­ren­der.

Syv af ma­en­de­ne blev idømt fa­engsel i et år og seks må­ne­der, mens de sid­ste tre fik tre må­ne­der me­re.

Des­u­den be­slut­te­de doms­mands­ret­ten at gi­ve det gu­le kort til tre, der ik­ke er dan­ske stats­bor­ge­re. To er tyr­ke­re, og den sid­ste er ira­ner. De blev al­le tre ud­vist be­tin­get.

I alt blev 12 ma­end na­evnt i an­kla­ge­skrif­tet, men be­vi­ser­ne ra­ek­ker ik­ke for to af ma­en­de­nes ved­kom­men­de, fastslog doms­mands­ret­ten.

Den enes på­stå­e­de rol­le be­stod i, at han holdt vagt hjem­me i No Sur­ren­ders klubhus, mens de øv­ri­ge var af­sted. Des­u­den skal han ha­ve bra­endt det tøj, de hjemvend­te volds­ma­end hav­de haft på. Men han og en an­den er alt­så ble­vet fri­fun­det. År­sa­gen til over­fal­det var til­sy­ne­la­den­de en ba­nal kon­flikt. Samt­li­ge døm­te over­ve­jer nu, om de vil an­ke til lands­ret­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.