Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Kar­sten Lauritzen Vi må er­ken­de, at hvis de øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger hav­de va­e­ret li­ge så ly­sen­de kla­re i ef­ter­å­ret, var fle­re af de pen­ge, som gik til er­hvervs­li­vets skat­te­let­tel­ser, nok gå­et til øget vel­fa­erd el­ler til flygt­nin­ge­reg­nin­gen

Skat­te­mi­ni­ster (V), i Bør­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.