Nor­ge an­ker dom i Brei­vik-sa­gen

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG Den nor­ske stat an­ker Oslo by­rets dom, der gav mas­se­mor­de­ren An­ders Brei­vik med­hold i, at hans af­so­nings­for­hold er i strid med men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne. Det med­del­te det nor­ske ju­stits­mi­ni­ste­ri­um i går iføl­ge nyheds­bu­reau­et NTB.

Iføl­ge den eu­ro­pa­ei­ske men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tions ar­ti­kel tre må in­gen ud­sa­et­tes for tor­tur el­ler umen­ne­ske­lig el­ler ned­va­er­di­gen­de be­hand­ling el­ler straf. Det er den ar­ti­kel, som den nor­ske stat er dømt for.

Tid­li­ge­re har le­de­ren af fa­engs­let i Ski­en, hvor mas­se­mor­de­ren sid­der in­de, sagt til nor­ske me­di­er, at man ik­ke vil­le re­a­ge­re på by­ret­tens dom.

Fa­engs­lets le­der, Ole Kri­stof­fer Bor­haug, har ar­gu­men­te­ret, at dom­men ik­ke var rets­kraf­tig.

Brei­vik er idømt 21 års for­va­ring for drab på 77 men­ne­sker i Oslo og på Utøya i 2011.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.