VW er ver­dens stør­ste bilsa­el­ger

BT - - NYHEDER -

Den ty­ske bil­gi­gant VW har over­ha­let ja­pan­ske Toy­o­ta som ver­dens bedst sa­el­gen­de bil­fa­bri­kant. I årets før­ste kvar­tal solg­te Toy­o­ta 2,46 mio. bi­ler ver­den over, men det er fa­er­re end VW.

For VW af­le­ve­re­de nøg­ler­ne til 2,51 mio. eje­re af en ny fol­ke­vogn, og der­med var VW i årets før­ste kvar­tal ver­dens stør­ste bil­pro­du­cent.

VW med ba­se i Wol­fsburg i Tys­kland har la­en­ge haft en am­bi­tion om, at sel­ska­bet i 2018 skal skub­be Toy­o­ta af tro­nen som ver­dens stør­ste bil­pro­du­cent.

Men i sep­tem­ber i fjor fik VW an­det at ta­en­ke på, da skan­da­len, om at sel­ska­bet har fu­sket med må­lin­gen af di­e­sel­bi­lers foru­re­ning, eks­plo­de­re­de.

Om­kring 11 mio. di­e­sel­bi­ler fra VW er glo­balt en del af skan­da­len.

VW er­kend­te, at ja, det er sket, og si­den har det ty­ske sel­skab arbejdet på at ret­te op på sa­gen. Der er af­sat 16,4 mia. eu­ro, om­kring 123 mia. kr., til at da­ek­ke ud­gif­ter i for­bin­del­se med skan­da­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.